Regisztráció célja: egyéb célból
Általánosan csatolandó dokumentumok:
 • érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány teljes másolata
 • Kötelező
Tartózkodás céljának igazolását biztosító dokumentumok:
 • nyilatkozat tartózkodásának céljáról és célt alátámasztó okirat (pl.: nyelviskola igazolása, nyugdíjigazolás, élettársi nyilatkozat)
 • Kötelező
Megélhetés igazolását biztosító dokumentumok:
 • saját bankszámlaegyenleg-igazolás
 • vagy
 • háromhavi pénzforgalmi bankszámlakivonat
 • vagy
 • nyugdíjigazolás
 • vagy
 • Ön munkaszerződése, vagy foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat.
A szálláshely biztosítottságát igazoló dokumentumok:
 • lakásbérleti szerződés
 • vagy
 • szívességi lakáshasználatról szóló okirat és haszonélvező hozzájárulása (ha haszonélvezettel terhelt az ingatlan)
 • vagy
 • a lakás tulajdonjogát igazoló okirat
 • vagy
 • lefoglalt és kifizetett szálláshely meglétét igazoló okirat
 • vagy
 • a szívességi szállást biztosító közjegyzői okiratba foglalt, a kérelmező lakhatását biztosító nyilatkozata
 • vagy
 • befogadó nyilatkozat
 • vagy
 • munkáltató nyilatkozata szállás biztosításáról.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a felsorolt okmányok/dokumentumok valamelyikének benyújtása a szálláshely meglétének igazolása céljából kötelező!

Az egészségügyi ellátás teljeskörűségét igazoló dokumentumok:
 • a magyar hatóságok által kiállított társadalombiztosítási kártya másolata
 • vagy
 • teljes körű egészségügyi ellátás igénybevételére jogosító üzleti egészségbiztosítási kötvény és a biztosítási díj befizetését igazoló okirat
 • vagy
 • EU biztosítási kártya
 • vagy

Felhívjuk a figyelmét, hogy a felsorolt okmányok/dokumentumok valamelyikének benyújtása a egészségügyi ellátás teljeskörűségének igazolása céljából szintén kötelező!